Blijf bij mezelf
Blijf bij mezelf

Batik op een oud versleten linnen broekpand.